Đối tượng tham dự

  • Các bạn mới bắt đầu học chuyên ngành thiết kế đồ họa. 
  • Các bạn marketing muốn tìm hiểu nguyên lý thiết kế để làm việc với designer dễ hơn. 
  • Các bạn đã sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa muốn cải thiện thiết kế chuyên nghiệp hơn. 
  • Kiến thức có thể áp dụng cho bất kỳ phần mềm nào (ngay cả Power Point, Canva, v.v...) nên không yêu cầu thành thạo phần mềm khi tham gia khóa học.

LỊCH HỌC DỰ KIẾN

BÀI

THỜI GIAN

NỘI DUNG

Bài 1

19:30 - 21:30 Thứ Năm ngày 13/4/2023

Yếu Tố Thị Giác

Bài 2

19:30 - 21:30 Thứ Ba ngày 18/4/2023

Màu Sắc và Hình Ảnh

Bài 3

19:30 - 21:30 Thứ Năm ngày 20/4/2023

Làm Việc Với Chữ

Bài 4

19:30 - 21:30 Thứ Ba ngày 25/4/2023

Lưới và Tỷ Lệ

Bài 5

19:30 - 21:30 Thứ Năm ngày 27/4/2023

Tương Phản và Phân Cấp Thông Tin

Bài 6

19:30 - 21:30 Thứ Ba ngày 9/5/2023

Sắp Xếp và Cân Bằng

Bài 7

19:30 - 21:30 Thứ Năm ngày 11/5/2023

Gần Gũi, Lặp Lại, Đơn Giản và Chức Năng

Bài 8

19:30 - 21:30 Thứ Ba ngày 16/5/2023

Layout Styles

KHÓA 3 - KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 13/04/2023

Chi phí: 2.000.000đ

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs

HÌNH THỨC HỌC: ONLINE QUA ZOOM 

(Số lượng học viên có giới hạn)

Các kênh khác của Thùy Uyên

.